Cách mở Thẻ tín dụng hạn mức 500tr – 1 tỷ

1- Số lượng thẻ tối đa mỗi người: 5 thẻ

2- Hạn mức x3 – x10  lần lương của bạn  hoặc 10% giá trị tài sản thế chấp hoặc tùy theo chức vụ trong cơ quan nhà nước

3- Ngoài ra  còn mở thẻ tín dụng theo visa. hộ chiếu, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ….

Đây là 2 link đăng ký các loại thẻ khác, chúc các bạn may mắn .

 

https://tiki.vn/chuong-trinh/mo-the-tikicard?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=SEA_PRT_GGL_TXT_PV_ALL_VN_ALL_UNK_UNK_C.TIKICARD_X.10113301806_Y.101829837496_Q.b_K.%2Bth%E1%BA%BB%20%2Bt%C3%ADn%20%2Bd%E1%BB%A5ng_W.DT_R.437157944309_L.LP_O.UNK

https://www.vietnamairlines.com/vn/vi/lotusmile