Nếu vay 30.000.000 , 50,100,000,000 thì hàng tháng đóng bao nhiêu tiền ?

Nếu vay 30.000.000 , 50,100,000,000 thì hàng tháng đóng bao nhiêu tiền ?

Nếu vay 30 triệu hàng tháng bạn thanh toán khoản 1 triệu 500

Nếu vay 50 triệu hàng tháng bạn thanh toán khoản 2 triệu 600

Nếu vay 100 triệu hàng tháng bạn thanh toán khoản 5 triệu 200

p/s Đây là lãi suất tham khảo . Mức lương từ 30 triệu / tháng