Tại sao nên có một nhân viên tư vấn tài chính riêng !


Ở các nước phát triển các chúng ta hay xem qua phim ảnh, youtube, google vĩ đại … thì đều thấy ai cũng có luật sư riêng, bác sĩ riêng, nhà quản lý bất động sản riêng, chuyên gia tài chính riêng . Vì sao ?
Chắc các bạn cũng nhận thấy mức độ giàu có của họ ?
Ở Việt Nam , thì mức độ khan hiếm về các lao động, chuyên gia am hiểu và một phần vì văn hóa . Nên hầu như chỉ các doanh nghiệp là chú ý đến vấn đề này .
VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG NHẤT hiện tại . Tôi nghĩ sẽ ưu tiên về CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH, họ sẽ hoạch định chuẩn bị tiền cho công việc kinh doanh của bạn, dù là phải đi vay, bạn cũng sẽ vay với mức lãi suất thấp nhất nếu được một chuyên gia hỗ trợ .
Vấn đề sức khỏe cũng khá quan trọng, nhưng ở VN chúng ta, thì hầu như không có, ^^ cái này có thể vì văn hóa.
Tóm lại, dù bạn là doanh nghiệp hay cá nhân, nếu muốn chủ động về tài chính của mình , để không phải chật vậy xoay sở, hay vay ngân hàng gấp rút cho những sự cố thì nên tìm một chuyên viên có Tâm tư vấn.